NAIOxBIa
thiết kế website

Đan khăn vặn thừng xen kẽ

Đăng lúc: Thứ tư - 09/01/2013 09:19 - Người đăng bài viết: Dương Hoa(admin)
Đan khăn vặn thừng xen kẽ

Đan khăn vặn thừng xen kẽ

Đan khăn vặn thừng xen kẽ kết hợp nhiều mối vặn thừng tạo nên một kiểu khăn len thật đặc sắc cho bạn.
Đan khăn vặn thừng xen kẽ thường được sử dụng làm hoa văn chính để đan khăn len. Hai bên mép khăn thường đan các kiểu như đan hạt gạo, đan sọc đơn, đan sọc đôi, đan dóc lòng tôm hay đan cốt để mép khăn được thẳng hơn.

đan vặn thừng xen kẽ

Đan vặn thừng xen kẽ thường đan len khăn to bản, có đặc điểm khăn dày, giữ ấm tốt. Kiểu đan này được sử dụng rất phổ biến. Bạn có thể sử dụng kiểu đan này để làm họa tiết đan áo, hoặc đan khăn quàng kiểu cổ lọ, gắn cúc cho chiếc khăn thêm gọn gàng. Đặc biệt, kiểu đan này bạn có thể sử dụng rất nhiều màu len khác nhau để đan.

Cách đan vặn thừng xen kẽ:

Bắt 48 mũi đan lên kim và bắt đầu đan.

Row 1: P2, K2, [P6], K2, [K2, P4, (K4, P4)twice, K2], K2, [P6], K2, P2
Row 2 (right side): K2, P2, [K6], P2, [P2, C4B, (P4, C4B)twice, P2], P2, [K6], P2, K2
Row 3: P2, K2, [PCB, P2], K2, [K2, P4, (K4, P4)twice, K2], K2, [PCB, P2], K2, P2
Row 4: K2, P2, [K6], P2, [P1, T3B, (T4F, T4B)twice, T3F, P1], P2, [K6], P2, K2
Row 5: P2, K2, [P6], K2, [K1, P2, K3, P4, K4, P4, K3, P2, K1], K2, [P6], K2, P2
Row 6: K2, P2, [K6], P2, [T3B, P3, C4F, P4, C4B, P3, T3F], P2, [K6], P2, K2
Row 7: P2, K2, [P2, PCF], K2, [P2, K4, (P4, K4)twice, P2], K2, [P2, PCF], K2, P2
Row 8: K2, P2, [K6], P2, [K2, P3, T3B, T4F, T4B, T3F, P3, K2], P2, [K6], P2, K2
Row 9: P2, K2, [P6], K2, [(P2, K3)twice, P4, (K3, P2)twice], K2, [P6], K2, P2
Row 10: K2, P2, [K6], P2, [(K2, P3)twice, C4B, (P3, K2)twice], P2, [K6], P2, K2
Row 11: P2, K2, [PCB, P2], K2, [(P2, K3)twice, P4, (K3, P2)twice], K2, [PCB, P2], K2, P2
Row 12: K2, P2, [K6], P2, [K2, P3, T3F, T4B, T4F, T3B, P3, K2], P2, [K6], P2, K2
Row 13: P2, K2, [P6], K2, [P2, K4, (P4, K4)twice, P2], K2, [P6], K2, P2
Row 14: K2, P2, [K6], P2, [T3F, P3, C4F, P4, C4B, P3, T3B], P2, [K6], P2, K2
Row 15: P2, K2, [P2, PCF], K2, [K1, P2, K3, P4, K4, P4, K3, P2, K1], K2, [P2, PCF], K2, P2
Row 16: K2, P2, [K6], P2, [P1, T3F, (T4B, T4F)twice, T3B, P1], P2, [K6], P2, K2
Repeat rows 1-16 until scarf reaches desired length. Add fringe if desired.
 
KEY:
PCB: Purl cable back (my own abbreviation): Slip next 2 sts onto cable needle and hold in back of work. P2 from left needle, P2 from cable needle
PCF: Purl cable forward (my own abbreviation): Slip next 2 sts onto cable needle and hold in front of work, P2 from left needle, P2 from cable needle
C4B: Cable four back: Slip next 2 sts onto cable needle and hold in back of work, K2 from left needle, K2 from cable needle
C4F: Cable four front: Slip next 2 sts onto cable needle and hold in front of work, K2 from left needle, K2 from cable needle
T3F: Twist 3 front: Slip next 2 sts onto cable needle and hold in front of work, P1 from left needle, K2 from cable needle
T3B: Twist 3 back: Slip next st onto cable needle and hold in back of work, K2 from left needle, P1 from cable needle
T4F: Twist 4 front: Slip next 2 sts onto cable needle and hold in front of work, P2 from left needle, K2 from cable needle
T4B: Twist 4 back: Slip next 2 sts onto cable needle and hold in back of work, K2 from left needle, P2 from cable needle

 

Nguồn tin: ramblingsofaknitwit.blogspot.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Commet facebook

global block category